top of page
Fashionable Girls

Level 3: Bài 4 (quần áo)

target.webp
Mục tiêu bài học

Chủ đề: Thảo luận về trang phục và mô tả trang phục.

Từ vựng: blouse, skirt, dress, shirt, pants, shorts, shoes, socks, t-shirt, jacket, sweater, jeans, pajamas, slippers, boots.

Cấu trúc câu: What is she/he wearing? She's/He's wearing a jacket. 

bulb.png

Học Tập

Hãy cùng xem đoạn video dưới đây về cách giáo viên giới thiệu cấu trúc ngôn ngữ mới và chú ý về cách phát âm của giáo viên nhé.

chatting.png

Luyện tập

Bây giờ các em hãy nhấn vào video bên dưới để chơi một số trò chơi giúp các em nhớ từ nhé.

pencils.png

Sử dụng

Xem đoạn video hướng dẫn sau đây để hiểu được cách làm.

Dự án: Học viên sẽ vẽ một bức tranh của hai thành viên gia đình hoặc bạn bè và mô tả trang phục họ đang mặc.

Dụng cụ cần thiết: 1 cây bút chì, giấy trắng, bút màu.

 

Bước 1: Chia trang giấy thành 2 phần. 

Bước 2: Chọn 2 thành viên gia đình hoặc bạn bè và vẽ mỗi người trên một phần giấy. Hãy cố vẽ thật chi tiết trang phục của họ nhé. 

Bước 3: Bên cạnh mỗi người, viết từ 4-6 dòng, mô tả trang phục họ đang mặc.

Sau khi bạn đã hoàn thành dự án của mình, hãy đăng bức ảnh đó lên trên diễn đàn của chúng tôi nhé!

bottom of page