top of page
Swimmer Pattern

Level Beginner: Bài 8 (Khả năng)

target.webp
Mục tiêu bài học

Chủ đề: Nói chuyện về khả năng.

Từ vựng:  ride a bike, sing a song, fly a kite, bounce a ball, swim, smile, wink, dance.

Cấu trúc câu: I can/can't fly a kite. | Can you dance? Yes, I can. / No, I can't.

bulb.png

Học Tập

Hãy cùng xem đoạn video dưới đây về cách giáo viên giới thiệu cấu trúc ngôn ngữ mới và chú ý về cách phát âm của giáo viên nhé.

chatting.png

Luyện tập

Bây giờ các em hãy nhấn vào video bên dưới để chơi một số trò chơi giúp các em nhớ từ nhé.

pencils.png

Sử dụng

Bây giờ đến lượt của các bạn! Trong dự án này, các em phải vẻ những hoạt động đã được học và hỏi bố mẹ của mình để viết lại câu trả lời nhé. Cùng xem hướng dẫn dưới đây nhé!

Dự án: Các em hãy vẻ những hoạt động đã được học và hỏi bố mẹ của mình sau đó viết lại câu trả lời.
Dụng cụ cần thiết: Giấy, bút chì, màu tô.

Bước 1: Chia tờ giấy thành 6 phần.
Bước 2: Ở mỗi phần vẻ những hoạt động đã được học.
Bước 3: Hỏi bố hoặc mẹ về những hoạt động đó, xem họ có thể làm được hay không (ví dụ: Can you swim?).
Bước 4: Viết lại câu trả lời ở phía dưới của mỗi hoạt động nhé!

Sau khi bạn đã hoàn thành dự án của mình, hãy đăng bức ảnh đó lên trên diễn đàn của chúng tôi nhé!

bottom of page