top of page
Anchor 2
LevelBeg ICON.jpg
Let's Begin, Everybody Up Starter

Chào mừng các em đến với chương trình Học tập tại nhà của GLC. Buổi học sẽ hiệu quả nhất với sự hỗ trợ của phụ huynh. Hướng dẫn học tập sẽ bằng tiếng Việt để phụ huynh có thể cùng thực hiện hoạt động và học tập với các con. Bài học sẽ có ba phần chính: Học tập, Luyện tập và Sử dụng. Trong phần Học tập, các em sẽ xem một đoạn phim 10 -15 phút, trong đó giáo viên sẽ giảng dạy các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp mới. Các em hãy cố gắng trả lời những câu hỏi của giáo viên và tập đọc các cấu trúc khi được yêu cầu.  Trong phần Luyện tập, các em sẽ được cung cấp các hoạt động và đường link đến các trang tài liệu học tập trực tuyến để có cơ hội luyện tập ngôn ngữ. Trong phần Sử Dụng, các em sẽ xem một đoạn video hướng dẫn của giáo viên cho các dự án hoặc bài tập đặc biêt. 

 

Đây là bài học thêm có liên quan đến giáo trình mà các em hiện tại đang học. Bài học được thiết kế đặc biệt theo cấp độ của các em và có thể học qua điện thoại hoặc vật dụng có sẳn trong nhà. Chúc các em học tập vui vẻ. 

Thời gian học tập đề xuất cho bài này là 60 - 90 phút.

bottom of page